Son Haberler

“Gençliğe Öğütler”

öğütler

Risalesinin Yazılış Sebebi

Şeyh, imam, Zeynüddîn, Huccetü’l-islâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Ga-zâlî’nin (rah) talebelerinden biri, uzun müddet onun hizmetinde bulunmuş, yanında ilim tahsil ederek bütün ilimlerin ince noktalarına ve derin meselelerine vâkıf olmuş; bu müddet içerisinde iken de ahlâkî faziletlerini kemâle erdirmisti.
Bu talebesi günün birinde tefekküre daldı ve kalbine şu düşünceler geldi: “Çok çeşitli ilimler okudum, gençliğimi bu ilimleri öğrenmek ve toplamakla geçirdim. Şimdi bana düşen, öğrendiğim ilimlerden yarın hangisinin bana fayda vereceğini öğrenmek, kabrimde bana arkadaş olanı bilmek ve fayda vermeyeni de terketmektir. Nitekim Resûlullah (s.a.v) bir duasında:
“Allah’ım! Faydasız ilimden sana sığınırım”
buyurmuştur.
Bu düşünceler kendisinde o kadar devam etti ki, nihayet bir fikir almak üzere hocası İmam Gazâlî’ye bir mektup yazdı. Bu mektupta hocasına bazı meseleler sordu, nasihat ve dua isteyerek şöyle dedi:
“Her ne kadar hocamın yazmış olduğu İh-yâu Ulûmi’d-Dînve diğer eserleri sorularımı cevaplandırıyorsa da gayem; hocamın bana yazacağı birkaç sayfayı yanımda taşımak ve Allahu Teâla’nın izniyle hayatım boyunca onda olanlarla amel etmektir. Bu sebeple, zât-ı âlinizden, bu ihtiyacımı giderecek bir risale yazmanızı istirham ederim!”
İşte bunun üzerine İmam Gazâlî, talebesinin mektubuna cevap olarak bu risaleyi yazmıştır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


7 × = altmış üç

turk sitesi