Son Haberler

Hakkımızda

Semerkand Gençlik Nedir?

Lisede örgün olarak okuyan erkek ve kız öğrencilerine yönelik eğitim, sohbet, sosyal sorumluluk çalışmaları ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyen bir çatı kuruluştur.

Semerkand Gençlik Çalışmalarının Amaç ve Hedefi Nedir?

Lise yılları çocukluğun bitip yetişkinliğin başladığı bir gençlik dönemdir. Bu yılların hayatın geri kalanı açısından kilit rol oynadığı göz önünde bulundurarak Semerkand Gençlik bünyesindeki gençlerimizin;

 • Yetişkin birer fert olduklarının farkına varmalarına ve hayata katkı sunmak için yarını beklemeyerek bugünden harekete geçmelerine yardımcı olmak,
 • Toplumsal hayatın selameti için gerekli olan güzel ahlâkı öğrenme ve hayatlarına adapte etmelerine destek olmak,
 • Kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı olacakları iş ve faaliyetlere yönelmelerine aracılık etmek,
 • Gelecek yıllarda topluma hizmet etmek için gönüllü ve hazır hale gelmeleri noktasında rol model olmak,
 • Doğru kişilerle birlikte hareket edebilecekleri mekânlar kurmak,
 • Hayata her yönden ve sistemli bir şekilde hazırlanmalarına destek olmak,
 • Yetenekli oldukları en az bir alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak etkinlikler tertip etmek,
 • Tarih, kültür, sanat ve değerlerimizi ideal bir şekilde öğrenebilmeleri için programlar tertip etmek,
 • En nihayetinde iyiyi ve kötüyü ayırt edebilen, fikir ve şuur sahibi fertler olmalarına yardımcı olmak amaçlarını taşımaktayız.

Ayrıca gençlerin;

 • Temel ilmihal bilgileri edinmelerine, ibadetlere karşı muhabbet ve istek duymalarına,
 • Milli bilinç, birlik ve beraberlik ruhu kazanmalarına,
 • Okul başarılarının artırılmasına,
 • Mesleki açıdan hedef sahibi ve gerekli donanıma sahip olmaları için yönlendirilmelerine,
 • Sosyal-kültürel etkinliklerle yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân ve ortam sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir.
turk sitesi